این دختر یک بار به روسیه پذیرفته شد


این دختر یک بار به فرزندی پذیرفته شد، اما به روسیه بازگشت – CBS News

اخبار CBS را تماشا کنید


دختری توسط یک زوج آمریکایی به فرزندی پذیرفته شد، اما فرزندخواندگی او باطل شد. چه اتفاقی برای این پسر افتاد؟ حالا یک بزرگسال، داستان خود را برای ۴۸ ساعت تعریف کنید.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.