اولین هوای هشداردهنده شیکاگو: آفتاب در تمام طول روز


اولین هشدار شیکاگو: خورشید تمام روز – CBS شیکاگو

اخبار CBS را تماشا کنید


هواشناس CBS 2 لورا بن در حال پیش بینی آب و هوا است.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.