اولین هشدار پیش بینی هواشناسی شنبه با دارن باک


اولین هشدار هواشناسی صبح شنبه با دارن باک – CBS San Francisco

اخبار CBS را تماشا کنید


پس از مه صبحگاهی، حداکثر در دهه ۶۰ در امتداد سواحل پیش بینی می شود که اوج گیری های داخلی فقط به ۸۰ در روز شنبه می رسد. برای کسانی که تا یکشنبه از سرزمین های بیرونی بازدید می کنند، آسمان در دهه ۶۰ نیمه ابری خواهد بود. دارن باک این انتظار را دارد. (۸/۶/۲۲)

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.