اولین هشدار هواشناسی: سه شنبه خوب


اولین هشدار هوایی: سه شنبه خوب – CBS نیویورک

اخبار CBS را تماشا کنید


آلیس فینچ از CBS2 آخرین پیش بینی آب و هوا را دارد.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.