انتقال منابع جامعه را به راه خود جابجا کنید


کمپین Move Your Way یک کمپین تبلیغاتی برای ویرایش دوم دستورالعمل های فعالیت بدنی برای آمریکایی ها است. هدف ما این است که از طریق افزایش فعالیت بدنی به مردم کمک کنیم تا زندگی سالم تری داشته باشند.

از منابع موجود در این بخش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمپین و نحوه استفاده از آن برای برقراری ارتباط با مخاطبان در مورد فعالیت بدنی – مانند توزیع مطالب به اعضای جامعه ، میزبانی یک رویداد محلی یا به اشتراک گذاری اطلاعات با بیماران در آموزش خود استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید