اقدام کودکان توربین علیه آژانس میانجیگری منطقه – ALMART


فرزندان تورپین که آزار والدینشان در پریس خبرساز شد، این هفته علیه ریورساید کانتی و یک آژانس نگهداری از خانواده شکایت کردند و مدعی شدند که آزار و اذیت در خانه جدیدشان ادامه دارد.

ایلین زوکر، وکیل دادگستری، گفت که شش جوان تورپین با تشریح جزییات آزار و اذیت آنها، از جمله اجبار به خوردن غذای کپک زده، تجاوز فیزیکی و موارد دیگر، اتهاماتی را مطرح کردند.

کارلی سانچز، وکیل دادگستری گفت: «آنها در همان موقعیتی بودند که سال‌ها پیش بودند، زمانی که فکر می‌کردند از سوء استفاده در تمام زندگی خود جان سالم به در برده‌اند.

کیمبرلی چنگ برای اخبار KTLA 5 در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲ گزارش می دهد.