اعضای ماه آگوست و جسیکا کیمون در حالت افتضاح


TFE مایل است به اعضای ماه آگوست ، مادر و دختر ، ایمی و جسیکا کیمون با هم تبریک بگوید. ایمی از سال 2019 عضو TFE بوده است ، اما تا رسیدن کووید به طور منظم در آن شرکت نمی کرد. امی در واقع گفت که TFE به او یک مکان امن در طول همه گیری داده است. به نظر می رسد او می تواند از استرس جلوگیری کند ، زمان بیشتری را با دخترش بگذراند و از خانه خارج شود!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید