ارتش سوئیس آب را به حیوانات تشنه در مراتع آلپ می رساند


کشاورز جک روویو، که ۱۳۰ گاو او به ۱۰۰۰۰ لیتر آب در روز نیاز دارند، گفت که سال بسیار دردناکی بوده و بارندگی کم بوده است.

کشاورز گفت: از ۲۷ ژوئن، ما فقط ۳۰ لیتر داشتیم، چیزی نیست.

او گفت: “ما یک روز و نیم بدون هیچ چیز نداشتیم. خیلی نزدیک بود.”

ماتیاس تاوشر، فرمانده ارتش منطقه ای سوئیس، گفت که شش هلیکوپتر برای این تلاش بسیج شده اند که تا ۱۹ اوت ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۴۰۰ هزار تن آب را می توان با بالگرد برای انتقال ۱.۵ تن در هر پرواز به مخازن ریخت.

این فرآیند در دوره خشکسالی در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ نیز انجام شد.

وی گفت: با گرم شدن زمین، احتمال تکرار این نوع ماموریت در آینده وجود دارد.