آتش نشانان مردی را که در پل خیابان کلرادو در پاسادنا گیر افتاده بود نجات دادند


آتش نشانان مردی را که روی پل خیابان کلرادو در پاسادنا گیر افتاده بود نجات دادند – سی بی اس لس آنجلس

اخبار CBS را تماشا کنید


Sky9 در محل بود و آتش نشانان برای رساندن مرد به ایمنی تلاش کردند. معلوم نیست چگونه به آنجا رسیده است.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار فوری، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.