آتش سوزی غیرمرتبط با کارخانه ای در مورگان هیل – خبرگزاری هیبیسکوس


استان سانتا کلارا – به گفته مقامات، بعد از ظهر جمعه در جنوب شهرستان سانتا کلارا در نزدیکی تپه مورگان آتش سوزی رخ داد.

آتش سوزی مورگان هیل
آتش سوزی مورگان هیل

PG&E

به گفته آتش نشانان، آتش سوزی در یک منطقه غیر مرتبط از کایوت در تپه مورگان در نزدیکی خیابان هال و لایو اوک رخ داده است. مدیر هواشناسی KPIX 5، پل هاگن، در توییتی نوشت که آتش در همان منطقه آتش سوزی اوایل هفته جاری بود که توسط یک ژنراتور در خارج از مورگان هیل مشتعل شد.

حساب توییتر Cal Fire SCU منتشر کرد که اندازه آتش سوزی ۲-۳ هکتار بود. چندین گزارش از تهدیدات ساختاری و اخراج احتمالی وجود دارد.

این آخرین خبر است. با در دسترس قرار گرفتن جزئیات، اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد.