آتش سوزی خانه سنت پل یک کشته و دو آتش نشان مجروح بر جای گذاشت


خیابان پل، مین. – مقامات پل گفتند که آتش سوزی یک خانه در روز یکشنبه یک نفر کشته، دو آتش نشان مجروح و چهار نفر بی خانمان شدند.

آتش نشانی سنت جان پاسخ داد. پل به یک خانه دو طبقه در خیابان ۱۸۰۰ از خیابان کارول حدود ساعت ۸:۴۰ صبح.

در آن زمان سه نفر در خانه بودند. سازمان آتش نشانی اعلام کرد که دو نفر به تنهایی خارج شدند، اما جسد نفر سوم در داخل خانه پیدا شد. جسد یک گربه نیز در خانه پیدا شد.

آتش نشانی اعلام کرد که آتش سوزی تصادفی بوده و از آشپزخانه شروع شده است. بیش از ۷۰ آتش نشان وارد عمل شدند و دو نفر مجروح شدند.

به گفته این اداره، این اولین مرگ ناشی از آتش سوزی در این شهر در سال جاری است.